Uğur 30’ lu yaşlarında, kendi halinde, mevzu Futbol olduğunda on kaplan gücünde, mahallenin abisi, tribünün delisi, totemlerin mucidi, kızların gözdesi, annesinin bi tanesi, biricik kız kardeşinin tek güvencesi, ilacın mümessili, tatlı dilli, güler yüzlü genç bir adam... Annesi mürüvvet görmek ister, Uğur babasının ölümünden sonra kadınları yasaklamış kendine tek tabanca...
45 yıl önce Almanya’ya giden Türklerin serüveni birçok açıdan araştırılmış, yazılmış ve filmlere konu olmuştur.Bu serüven; bugün Almanya’da sayıları üç milyona varan yerleşik, çeşitli alanlarda önemli sayıda meslek sahibi, iş adamı,ve girişimcilereri de içeren Türkler ile de devam etmektedir.TÜRK GİBİ BAŞLA ALMAN GİBİ BİTİR, Almanya’da yaşayan Türkler’in kültür ve sanat...
>